IMPLEMENTING GUIDELINES, REGULATIONS and POLICIES

SB NO. 20-120

ADOPTING THE DAILY MARKET SCHEME OF THE CLUSTERED BARANGAYS OF THE MUNICIPALITY OF LIBMANAN IN RESPONSE TO THE INTENSIFIED IMPLEMENTATION OF THE ENHANCED COMMUNITY QUARANTINE AGAINST COVID 19


 1. An 75 Barangay kan Libmanan pig-cluster sa 3 DISTRITO na my-COLOR CODING. An pagluwas kan mga taga-barangay madepende sa COLOR na nakadesignar sa saindang barangay sa mga aldaw na pigtutugutan sinda magluwas, na iyo an mga minasunod:
BLUEGREENORANGE
MONDAY & THURSDAYWEDNESDAY & SATURDAYTUESDAY & FRIDAY
MAMBULO NUEVOBAHAYPURO-BATIA
IBIDPOTOTCAMBALIDIO
LABAOTABANCALABNIGAN
SIGAMOTBAHAOSAN ISIDRO
CONCEPCIONMALINAOPATAG
VILLADIMASAN VICENTEPOBLACION
MANTALISAYLOBA-LOBABIKAL
BIGAJO NORTECANDATOSTATION CHURCH SITE
PAG-ORING NUEVOAWAYANBAGACAY
BUSAKBAGUMBAYANBAGADION
USONDUANG NIOGTANAG
BEGUITO VIEJOHANDONGSIBUJO
CAWAYANMAMBAYAWASSAN PABLO
MALANSAD VIEJOSAN JUANPALONG
BIGAJO SURSALVACIONUDOC
PALANGONCAMAMBUGANTARUM
DANAWANBAGAMELONUMALO
MALBOGONBEGUITO NUEVOTINANQUIHAN
MABINIVILLASOCORROPLANZA
TINALMUD VIEJOMALANSAD NUEVORONGOS
INALAHANASLONGPADLOS
LIBOD 1MANCAWAYANTINALMUD NUEVO
MANDACANANLIBOD 2PAG-ORING VIEJO
CAIMACUYAPIMAMBALITE
MAMBULO VIEJOCANDAMITAMPUHAN
 1. MARKET SCHEDULE poon alas 6:00 am hasta 3:00 pm SANA.
 2. An SUNDAY/DOMINGO para sa mga WHOLE SELLERS o my mga TINDAHAN asin FRONTLINERS.
 3. WHOLE SELLERS/MAY TINDAHAN dapat mag-presentar nin quarantine pass saka business permit para makasaod pag-DOMINGO.
 4. QUARANTINE PASS
  1. An kada harong mapili ning sarong (1) representante para iyo ang magbakal nin mga panganga-ipo kan pamilya, makua/magpadara nin kwarta, o mabakal bulong.
  2. An Home Quarantine Pass bakong TRANSFERRABLE o DAI PWEDENG GAMITON KAN IBA. Kung sisay ang naka-pangaran iyo sana ang pwede mag-gamit.
  3. An HOME QUARANTINE PASS (HQP) nagtutugot sana nin APAT (4) na oras sa laog nin 6AM-3PM susog sa COLOR para magibo an katuyuhan sa laog kan centro/satellite market o sain man na lugar. Apwera sana kung may EMERGENCY. ALAGAD, kun an katuyuhan kan paggamit kan HQP na naka-indicar sa likod, bako sanang saro na gibuhon arog kan pagwithdraw asin pagsaod, ini pigtatawan nin SARO (1)  pang oras na allowance ngani matapos an mga katuyuhan na iyan sa centro.
  4. An pig-aautorizaran sana na magamit kan HQP dapat edad 18 – 59 anios sana, na may maray na salud, alagad apwera sa arin man na situasyones:
 5. kun makobra nin social pension o money remittance/transfer nakangaran sa 60 anios asin kaiupuhan an presensya.
 6. Kun solo sa harong o mayo nang ibang membro kan pamilya na masusugo kundi si menor de edad o si gurang n asana.
  1. An HOME QUARANTINE PASS rerikesahon asin pipirmahan kan enforcer sa likod duman sa designadong laogan asin luwasan pasiring sa mga market areas para maasegurar an tamang oras sa pagsaod.
  2. RAOT O NAWARANG HQP dai riribayan kun dai mag-agi sa tamang prosedimento asin imbestigasyon.
  3. Kukumpiskaron an HQP sakaling makakomiter nin magkatolong beses na pagbalgar kan oras na pagsaod asin dai pagsunod.
 7. NO FACE MASK NO ENTRY
 8. NO QUARANTINE PASS and NO ID, NO ENTRY
 9. CURFEW HOURS – 24 ORAS apwera kan DESIGNATED WINDOW HOURS (6AM-3PM). Kun siring pwedeng arestaron an mga tawong nasa luwas kan harong o nagbabasay basay sa luwas kan 6am-3pm
 10. An PAGTRABAHO SA UMAHAN O TANUMAN ANUMAN NA ALDAW PIGTUTUGUTAN alagad may permiso/certification an barangay.
 11. An mga trabahadores kan mga tindahan, kakanan, botika, banko o financial institutions, asin opisina na nagtatao nin pangenot na pangangaipo kan mga tawo o public services dai pigi-istriktohan an saindang oras alagad dapat my ID sinda asin certification hali sa saindang pigtatrabahuhan kan oras kan saindang paagpuli asin paglaog sa trabaho.   
 12. Gabos na sasakyan na may FRANKISA O BODY NUMBER: NO ENTRY BAWAL NA IBYAHE (apwera kung may sticker na hali sa Barangay/LGU)
 13. SINGLE MOTORCYCLE NO BACK RIDE POLICY (dapat may OR/CR saka lisensya ang driver, helmet)
 14. 30 minutos bago mag-tapos ang market Schedule (3:00pm) ma-tanog an SIRENA para mag serbing warning.
 15. PRIVADONG LUNADAN AN PIGTUTUGUTAN ASIN SOLO SANA AN SAKAY.
 16. Gabos na vehiculo bawal na sa laog kan market areas apwera kun may pangarga na magabat/gulpi pero igwa na sanang pick up area sa laog kan centro.
 17. Mga makikilunad sa mga vehiculong (privado/pampasahero) na DESIGNADONG LUNADAN OR SERVICE KAN MGA BARANGAYS PARA SA PUBLICO (W/ STICKER): (General Rule: MAY QUARANTINE PASS AN GABOS NA LUNAD, NAG-OOBSERBAR KAN SOCIAL DISTANCING)

Pwedeng gamiton sa emergency

 1. TRICYCLE (private) – DRIVER saka saro o tolong lunad depende sa size o pwedeng magpasakay kun emergency o designadong service kan barangays
 2. Barangay Patrol Vehicles (TOPDOWN) pwedeng gamiton kan mga barangays na service.
 3. PADYAK (private) – DRIVER saka sarong lunad
 4. SUV – driver (1) sarong pasahero sa kataid kan driver asin duwang pasahero sa likod na tukawan
 5. SEDAN/KOTSE– driver, ONE (1) pasahero sana na nakatukaw sa likod.
 6. TRUCKSdriver, saro (1) pasahero kataid kan driver o likodan asin pwede pira sa likod kan truck kun may pangarga.
 7. VANFIVE (5) pasahero sana kaiba na an driver.
 8. JEEP (Private) – SEVEN (7) pasahero sana kaiba na ang driver depende sa size.
 9. TORA-TORADRIVER sana APWERA kun pasiring sa umahan o tanuman asin may trailer pwede maglunad nin abot sa tolo
 10. SKATES – THREE (3) pasahero sana saka driver madepende sa size kan skates ; 3 skates kada barangay ang tinutugutan na mag-byahe
 1. BOAT – THREE (3) pasahero saka ang driver depende sa size
 2. MOTORCYCLE – mayong sakay sa likod.
 1. GABOS NA KLASE NIN VEHICULO PWEDE GAMITON SA EMERGENCY alagad masunod sa social distancing asin limit kan sakay.
 2. PORTERS/KARGADOR o igwa nin KARITON dapat may sertipikasyon hali sa Barangay.
 3. Checkpoint sa mga barangays padagos sana alagad dai sinda ma-okupar kan National and Provincial Highways lalo na sa paginspection kan mga food supplies/cargo trucks
 4. IpigBABAWAL an PAGSUGAL ASIN ARAK (GAMBLING AND LIQUOR BAN)
 5. Sa designadong PARKING AREA dapat ONE LANE PARKING sana ang ootubon.
 6. BAWAL an ano man na klase nin SOCIAL GATHERING o PAGTITIRIPON MAY OKASYON MAN O MAYO
 7. Pag may mga gadan/bilaran/lubong dapat LESS THAN 20 tao sana saka dapat mag-obserbar kan SOCIAL DISTANCING.
 8. Ang mga FRONTLINERS dapat tawan nin express lanes sa mga tindahan o iba pangserbisyo para sa essential needs.
 9. Mga paratindang sira (Peddlers) makakalibot sana kun may permiso an barangay kun sain duman sana makakatinda.
 10. Mga taga Canaman (Palo) pigtutugutan man maglaog sa Libmanan sa aldaw sana nin Martes asin Byernes sana alagad kun MASAKDO (TUBIG) sana asin madeliver o mapabakal nin mga producto arog kan paroy, nipa asin iba pa, apwera kan orig nin huli sa helang na ASF.
 11. CABUSAO SCHEDULE: SUNDAY and WENESDAY (6:00 A.M. to 3:00 P.M.) WHOLESALE o Paratinda  SANA  an pigtutugutan na magsaod sa Libmanan

INI PO GABOS MAIGOT NA PINAPAOTOB NIN HULI SA PAGPUGOL SA PAGLAKOP KAN NAKAKA-GADAN NA COVID 19.

AN MAGBALGAR SA ARIN MAN NA POLISIYA SA ITAAS, RASON PARA KUMPISKARON AN SAINDANG HOME QUARANTINE PASS O AARESTARON, PA-PAGMULTAHON PA SA KANTIDAD NA MINAABOT P50,000.00 PESOS O MAKUKULONG, SUSOG SA RA 11332 ASIN IBA PANG LEYES (Laws) KATAKOD KAN PAGPREVENTAR KAN MGA NAKAKAULAKIT NA HELANG.