We are still COVID-19 free. Let’s keep it that way..

Panatiliin po nating COVID-19 Free ang ating Bayan, makipagtulongan sa Lokal na Pamahalaan, Pulis at mga Frontliners na masigasig sa pagtulong at pagbantay upang hindi makapasok ang sakit na COVID-19 sa Libmanan.